Гадаенето трябва да бъде една молитва

Гадаенето е трябва да бъде една молитва…

Тези две седмици мислейки за отговорността при писането на отговори в тази страница и за това, че не винаги успявам да отговоря веднага на всички. Попаднах на две видеа в интернет на темата гадаене и за които бих искал да поставя няколко акцента.

Практиката ми на гадаене е базирана на окултните практики на консултиране с духовете в Кубинското Еспиритисимо, като този модел сам от опита виждам, че е най-работещ. В този начин на гадаенето е вид ритуал, молитва, към Божественото и закрилящите сили и съответно има някой важни елементи, по време на ритуала се дават дарове от свещи, ром, пури и специални песни и молитви.

Но отвъд тази ритуална страна има и една много дълбоко човешка, тя е в нуждата. Опита ми е показал, че за да може моите консултации да донесат полезна и ценна информация и човек да се възползва от тях той трябва да има нужда и тя да е формулирана в конкретен въпрос. Въпросите „кажете ми нещо за бъдещето“ обичайно имат смисъл в далеч по-сложни, но при единичните въпроси формирането на нуждата, не просто самия въпрос, това което е в душата на човека, спомага духовете водачи да дадат насоки и подкрепа, така че човек да има полза и смисъл от консултацията. В този смисъл може да кажем, че гадаенето е един вид опосредствана молитва към Източника на всичко и извисените духове, в търсене на повече смисъл за нашия живот. За да може обаче този акт да се случи, човек е важно да подходи към него с подходяща отвореност на душата и вътрешна активност формулирайки смислен и цялостен, но прост въпрос, който да му донесе полза.

Независимо, че гадаенето има един толкова важен духовен аспект, то носи и рискове и тук искам да спомена, че този който гадаене на други хора е нужно да следва специфична духовна „хигиена“ правейки ежедневни ритуали за енергийно изчистване, както и поне един или два пъти месечно специални духовни изчиствания които биха могли да бъдат извършвани с различни техники – обичайно са духовни бани. Тази практика има голямо значение, защото при всяко гадаене човек се излага на различни негативни енергии породени както от контакта със самия клиент, така и с неговата родова и семейна енергийна рамка.

Не на последно място консултациите за това какво е нужно да се направи, за даден ритуал са един много специфичен тип спиритуални гадаенията с духовете от рода на човека и духовете водачи. Този тип гадаене изисква преди това да се направи и дар от храна за духовете на мъртвите и изисква специални защити При него гадаенето е наистина вид молитва с търсене на подкрепата на мъртвите и духовете закрилиници, който включва ритуално призоваване и работа с тях.

С етикети ,,,,,
Translate »